Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam informací poskytnutých na základě zákona č. 106/1999 Sb.

použitý formát -  PDF

Rok 2017

01/2017

02/2017

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

08/2017

09/2017

Rok 2016

01/2016

02/2016

03/2016

04/2016

05/2016

06/2016

07/2016

08/2016

09/2016

10/2016

11/2016