Úřední deska

Úřední deska

Veřejné vyhlášky města

Platí od Platí do Popis Ke stažení
18.7.172.8.17OSMI - zveřejnění záměru na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacíchPDF
18.7.172.8.17OSMI - stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacíchPDF
19.7.173.8.17OSMI - oznámení o zahájení správního řízení o uložení povinnosti odstranit pevnou překážku na p.p.č.4305/3PDF


Záměr města pronajmout a převést

Platí od Platí do Popis Ke stažení
13.7.1728.7.17OSMI - zveřejnění záměru převést a pronajmout pozemkové parcelyPDF


Výběrová řízení

Platí od Platí do Popis Ke stažení
10.7.1725.7.17VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa "PRACOVNÍK / PRACOVNICE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ NA OSVZ"PDF
10.7.1725.7.17VŘ - oznámení o vyhlášení výběr. řízení na obsazení pracovního místa "SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE OSVZ"PDF


Finanční záležitosti

Platí od Platí do Popis Ke stažení
16.2.1731.12.17EKO - informace o zveřejnění Rozpočtu města Varnsdorf na rok 2017PDF


Různé

Platí od Platí do Popis Ke stažení
3.5.173.8.17Státní pozemkový úřad - nabídka nepronajatých pozemkůPDF
13.6.171.8.17Exekutorský úřad Praha 5 - dražební vyhláška nemovitosti (povinná Ludmila Pražanová)PDF
22.6.179.8.17Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě (povinný Zdeněk Košťál)PDF
22.6.1725.7.17Exekutorský úřad Děčín - usnesení o nařízení odročené dražby (povinná Iveta Kacerová)PDF
4.7.172.8.17TRADE REALITY s.r.o. - aukční vyhláška nemovitosti (vyhlašovatel manželé Václav Koláčný a Marie Koláčná)PDF
4.7.1730.9.17Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkemPDF
10.7.174.9.17MP - výzva k odstranění vraku (Renault 19)PDF
10.7.174.9.17Exekutorský úřad Česká Lípa - dražební vyhláška nemovitosti (povinný Luboš Nemček)PDF
10.7.1725.7.17SÚ - rozhodnutí o umístění stavbyPDF
14.7.174.9.17Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinní FACECLIK, CZ s.r.o.; Robert Artur Pierug; Václav Novotný; FACE Group SE)PDF
14.7.175.9.17Exekutorský úřad Praha 9 - usnesení o nařízení dražebního jednání (povinní FACECLIK, CZ s.r.o.; Robert Artur Pierug; Václav Novotný; FACE Group SE)PDF
18.7.176.9.17Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - prodej nemovitosti - pozemek p. č. 4699/2 v k. ú. VarnsdorfPDF
19.7.173.8.17SÚ - rozhodnutí povolení výjimky umístění stavbyPDF
20.7.179.8.17OŽP - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027" vč. vyhodnocení vlivů na životní prostředíPDF


 

Nálezy - oznámení

 

V případě, že občan ztratí věc, může se informovat na Podatelně Městského úřadu na náměstí, zda byla někým nalezena a odevzdána na Městský úřad. Při převzetí nalezené věci musí občan prokázat vlastnictví věci, tzn. uvést přibližné místo ztráty věci, její přesný popis a předložit průkaz totožnosti.

Seznam nalezených předmětů, informací o nich a fotografie některých nalezených předmětů najdete na www.varnsdorf.cz/nalezy